برچسب: قطع کن برقی سوخت خودرو

قطع کن برقی سوخت خودرو

قطع‌کن برقی سوخت خودرو یا سوئیچ اینرسی و نحوه عملکرد آن؟

یکی از قطعات مهم در موتور خودرو قطع‌­کن برقی سوخت یا سوئیچ اینرسی می‌­باشد. این قطعه به این دلیل تعبیه می‌­شود که هنگام ضربات وارد شده به اتومبیل در تصادف…
قطع‌کن برقی سوخت