آزمـایـشـگـاه آکـرودیـتـه

انجام آزمایشات و ارائه نتایج براساس استاندارد‌های بین‌المللی و ملی

آزمایشگاه پیشرفته شرکت توس فیوز

آزمایشگاه مرجع شرکت توس فیوز در راستای ارتقای کیفیت انواع کلیدهای مینیاتوری و کنتورهای هوشمند و دیجیتال و همچنین انجام وظایف پژوهشی از سال 1382 فعالیت خود را آغاز نموده است و در حال حاضر توانایی آزمون های مربوط به این محصولات را براساس استاندارد های ملی ISIRI 10795-21 , INSO6700-2-1 , INSO 6700-1 , ISIRI10795-23 , ISIRI2611 و استانداردهای بین‌المللی  IEC6253-21 , IEC62053-23 , IEC60898-1 , IEC60947-2 , IEC61009 را دارا می‌باشد، که در راستای ارتباط مستمر IEC و تدوین کنندگان استاندارد‌های مذکور و نیز مطالعات تحقیقاتی را  در اجزا و مکانیزم این محصولات انجام می‌دهد.

دامنه فعالیت

آزمایشگاه پیشرفته توس فیوز

آزمایش‌های قابل انجام

گواهی نامه‌ها

سازمان ملی استاندارد

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد از ایران به شماره Khr/896

استاندارد ISO/IEC 17025:2005

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار منطبق بر استاندارد ISO/IEC 17025:2005

تجهیزات

تصاویری از آزمایشگاه