برچسب: دانش بنیان

بازدید اعضای کمیسیون تخصصی برق نظام مهندسی

بازدید اعضای کمیسیون تخصصی برق سازمان نظام مهندسی از شرکت دانش بنیان توس فیوز

بازدید اعضای محترم کمیسیون تخصصی برق سازمان نظام مهندسی استان های خراسان رضوی، زنجان و قزوین از شرکت دانش بنیان توس فیوز
اخبار و رویداد‌ها
تفاهم نامه دانشگاه سجاد و شرکت دانش بنیان توس فیوز با حضور مهندس فارسیان و دکتر خلیل مافی نژاد

انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه سجاد

امضای تفاهم نامه دانشگاه سجاد با شرکت دانش بنیان توس فیوز با حضور آقای دکتر مافی نژاد و مهندس فارسیان در راستای ارتباط اثربخش صنعت و دانشگاه
اخبار و رویداد‌ها