برچسب: تحقیق و پژوهش

تفاهم نامه دانشگاه سجاد و شرکت دانش بنیان توس فیوز با حضور مهندس فارسیان و دکتر خلیل مافی نژاد

انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه سجاد

امضای تفاهم نامه دانشگاه سجاد با شرکت دانش بنیان توس فیوز با حضور آقای دکتر مافی نژاد و مهندس فارسیان در راستای ارتباط اثربخش صنعت و دانشگاه
اخبار و رویداد‌ها