برچسب: RCCB

کلید محافظ جان

کلید محافظ جان RCCB یا کلید جریان نشتی چیست و چه کاربردی دارد؟

اصولا برای هر مکانی که انسان در آن با برق سر و کار دارد، لازم است که از روش‌ها و ابزارهای محافظتی روی خطوط برق استفاده شود، تا احتمال برق گرفتگی و سایر پیامدهای نامطلوب احتمالی تا حد خیلی زیادی…
کلید محافظ جان