برچسب: شرکت توزیع نیروی برق تهران

بازدید مدیر لوازم اندازه ­گیری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

بازدید مدیر لوازم اندازه‌گیری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

روز پنج­شنبه 17 آذر ماه 1401، جناب آقای مهندس ممتازی مدیر لوازم اندازه‌­گیری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از خطوط تولید شرکت دانش بنیان توس فیوز بازدید کردند و…
اخبار و رویداد‌ها