قطع کن برقی سوخت خودرو

قطع کن برقی سوخت یا سوئیچ اینرسی یک رله ی حفاظتی الکترومکانیکی می باشد که جهت جلوگیری از آتش سوزی خودرو در تصادفات رانندگی در خودرو مونتاژ و مورد استفاده قرار می گیرد. با وارد آمدن ضربه شدید در اثر تصادف یا برخورد خودرو به مانع باعث می شود تا مدار الکتریکی واقع در سیستم سوخت رسانی خودرو و پمپ بنزین به طور اضطراری قطع گردد و در نتیجه باعث جلوگیری از ایجاد آتش سوزی وخاموش شدن خودرو دچار سانحه می گردد. این سوئیچ به شکل یک دکمه فشاری طراحی شده است و در مکانی از خودرو قرار می گیرید که کمترین ارتشاعات ممکن را داشته باشد.

8881
سوئیچ اینرسی (قطع کن برقی سوخت خودرو)

سوئیچ اینرسی (کلید قطع کن برقی سوخت خودرو)