قطع کن برقی سوخت خودرو

سنسور دمای آب (Coolant Temperature Sensor) یکی از حسگرهای خودرو است که برای نظارت بر دمای مایع خنک کننده موتور استفاده می شود. این سنسور نقش مهمی در عملکرد موتور خودرو دارد و فقدان یا خرابی آن باعث اختلالاتی در کارکرد موتور می شود. اساس کار سنسور دمای آب خودرو بر اساس اصول مقاومت الکتریکی می باشد به این نحو که اطلاعاتی درباره دمای مایع خنک کننده موتور به ECU (پردازنده مرکزی) ارسال می شود. در واقع این نوع مقاومت به کار رفته در این سنسور به نحوی است که با قرار گرفتن در معرض حرارت مقاومت آن کاهش پیدا می کند. این سنسور زمانی که دمای مایع خنک کننده در خودرو تغییر می کند با تغییرات ایجاد شده در مقدار مقاومتش اطلاعاتی را به ECU (پردازنده مرکزی) ارسال می کند. ECU (پردازنده مرکزی) بر اساس اطلاعات بدست آمده از این سنسور نسبت به تعیین دور فن در خودرو و همچنین بر میزان پاشش سوخت توسط سیستم ریل سوخت و انژکتورها عمل می کند.

2-1-scaled
فشنگی دمای آب تک فیش آبی

فشنگی دمای آب تک فیش آبی