کلید مینیاتوری

کلیدهای مینیاتوری (MCB) با محافظت از تاسیسات الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه ، ایمنی الکتریکی را در خانه ها ، دفاتر و سایر ساختمان ها و همچنین برای مصارف صنعتی تضمین می کنند. در صورت وقوع خطا در سیستم الکتریکی ، کلید مینیاتوری به طور خودکار مدار الکتریکی را قطع می کند تا از آسیب دیدن سیمها، کابل کشی و سایر اجزا در تاسیسات الکتریکی و همچنین از ایجاد آتش سوزی و حریق جلوگیری کند.

6-scaled
5C7A9677

کلید مینیاتوری 10 کلیو آمپر تک فاز

کلید-مینیاتوری-EP60-scaled

کلید مینیاتوریE90 ( 4.5 KA )

کلید-مینیاتوری-e90-scaled

کلید مینیاتوریEP60 ( 10 KA )

6-scaled

کلید منیاتوری