کلید محافظ جان

کلید محافظ جریان نشتی یا کلید محافظ جان (Residual Current Circuit Breaker) که به طور اختصار RCCB نامیده میشود. در هنگام وقوع جریان نشتی در سیستم های الکتریکی خانگی یا صنعتی باعث قطع جریان الکتریکی می شود و از بروز خطرات و حوادث احتمالی جلوگیری می کند. می توان گفت که یکی از مهمترین عوامل اصلی در بروز خسارتهای مالی ، صدمات و تلفات جانی به ویژه در منازل مسکونی ، مراکز اداری ، تجاری و مجتمع های صنعتی عدم رعایت مسائل ایمنی در استفاده از انرژی الکتریکی می باشد. با انتخاب و چیدمان صحیح اجزای سیستم حفاظتی و استفاده از کلیدهای محافظ نشتی جریان (RCCB) میتوان از وقوع حوادث برق گرفتگی و آتش سوزی جلوگیری کرد. مکانیزم عملکرد کلیدهای محافظ نشتی جریان (RCCB) محاسبه اختلاف جریان رفت و برگشتی در مدار الکتریکی است که اگر این اختلاف از حد خاصی تجاوز کند ، نشان دهنده وقوع جریان نشتی در مدار است و بلافاصله دستور قطع توسط کلید محافظ جریان نشتی (RCCB) صادر می شود. کلیدهای محافظ جریان نشتی تولید شده در توس فیوز به صورت دو پل ( برای سیستمهای تکفاز ) و چهار پل ( برای سیستمهای سه فاز ) عرضه میگردد.

145
محافظ-جان-سه-فاز-scaled

محافظ جان سه فاز

45

کلید محافظ جان