Menu

سیر توسعه

آنچه ما انجام داده ایم!

فناوری های نوین در کیفیتی برتر
همگام با استانداردهای جهانی

تولید کلیدهای مینیاتوری تحت لیسانس AEG آلمان.

این شرکت اولین و تنها تولید کننده انواع کلیدهای مینیاتوری تحت لیسانس AEG آلمان ( عضو مجموعه عظیم GE) در خاورمیانه می باشد.

رونمایی از نرم افزار MTFSoft

با توجه به نیاز به یک نرم افزار بومی ارتباط با کنتورهای دیجیتال جهت قرائت و برنامه ریزی این کنتورها اولین نسخه از نرم افزار MTFSoft توس فیوز در سال ۱۳90 انتشار یافت.

رونمایی از کنتور دیجیتال بومی

پیاده سازی هر چه بهتر نیازهای مشتریان، افزایش امنیت ارتباطات و همچنین استفاده از نیروهای متخصص داخلی این مجموعه را بر آن داشت تا اقدام به ساخت کنتورهای تماما بومی نماید.

اخذ درجه دانش بنیان

با همت متخصصان و مححقان شرکت در طراحی و تولید تجهیزات مورد نیاز کشور، این شرکت در سال ۱۳93 موفق به دریافت درجه دانش بنیان گردید.

شرکت توس فیوز

شرکت دانش بنیان توس فیوز در سال ۱۳۶۹ در مشهد تاسیس شد.

تولید کنتورهای دیجیتال

تولید کنتورهای تکفاز و سه فاز با توجه به نیاز مبرم کشور به این تجهیز آغاز گشت و ظرف مدت کوتاهی مبدل به یکی از سه شرکت اصلی در زمینه ساخت کنتور در کشور گردید. (اطلاعات بیشتر)

آغاز پروژه کنتورهای هوشمند

با توجه به حرکت کشور به سمت تجمیع اطلاعات کنتورها و امکان کنترل مصرف مشترکین از راه دور نیاز کشور به کنتورهای هوشمند با این قابلیت ها احساس شد و به سرعت بررسی و ساخت این کنتورها در دستور کار واحد تحقیق و توسعه قرار گرفت.

تکمیل سبد محصولات شرکت

اضافه شدن کلید قطع جریان نشتی، انواع کلید اتومات و اولین نسخه از کنتورهای هوشمند به سبد محصولات توس فیوز.

افزایش میزان تولید / تولید محصولات جدید

شرکت توس فیوز با تمام توان به دنبال بدست آوردن هر چه بیشتر سهم بازار می باشد؛ در کنار این هدف، سعی دارد با معرفی محصولات جدید مانند قطع کن سوخت (از سال ۱۳94) در سایر حوزه های مربوطه نیز وارد گردد.